rss
Strana:  « předchozí  1 2 3   další »

Nesoulad super registru NZIS s registry veřejné správy

Image

10. 3. 2016 Interpelace na na ministra vnitra Milana Chovance ve věci nesouladu super registru NZIS s registry veřejné správy

Nezodpovězené otázky k registrům NZIS

Image

3. 3. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci nezodpovězených otázek k registrům NZIS

Veřejná zakázka na leteckou záchrannou službu

Image

11. 2. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci veř. zakázky na leteckou záchrannou službu

Střet zájmů mezi ÚZIS, IBA s.r.o a IBA-MU a bezpečnosti NZIS

Image

11. 2. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci střetu zájmů mezi ÚZIS, IBA s.r.o a IBA-MU a bezpečnosti NZIS

Ochrana citlivých dat občanů - centrální úložiště NZIS

Image

21.1. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci ochrany citlivých dat občanů - centrální úložiště NZIS

Ochrana citlivých dat pacientů - databáze NZIS

Image

21. 1. 2016 Interpelace na předsedu vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotku ve věci ochrany citlivých dat pacientů - databáze NZIS

Elektronický recept a funkčnost systému úložiště

Image

17.12. 2015 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci elektronického receptu a funkčnosti systému úložiště

Spolupráce MZ a ČVUT FBMI Kladno při oceňování přístrojů

Image

10.12. 2015 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci spolupráce MZ a ČVUT FBMI Kladno při oceňování přístrojů

Shromažďování citlivých dat občanů v informačním systému

Image

10.12. 2015 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci shromažďování citlivých dat občanů v informačním systému

Odklad kategorizace zdravotnických prostředků

Image

15.12. 2015 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci odkladů kategorizace zdravotnických prostředků

Odpovědnost MZ za situaci v Thomayerově nemocnici a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady

Image

26.11. 2015 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci odpovědnosti MZ za situaci v Thomayerově nemocnici a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady

Neuhrazení vyšetření OCT na očním koherenčním tomografu

Image

8.10. 2015 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci nehrazení vyšetření OCT na očním koherenčním tomografu

Uplácení lékařů za odesílání pacientů do specializovaných center

Image

8.10. 2015 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci uplácení lékařů za odesílání pacientů do specializovaných center

Oprávněnost používání kmenových buněk při léčbě

Image

17. 9. 2015 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci oprávněnosti používání kmenových buněk při léčbě

Financování rekonstrukce Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a její stabilita

Image

9.7. 2015 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci: Financování rekonstrukce Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a její stabilita

Léčba kmenovými buňkami a její regulace

Image

18.6. 2015 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci léčby kmenovými buňkami a její regulace

Úhrada ošetřovatelské péče v sociálních službách

Image

21.5. 2015 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci úhrady ošetřovatelské péče v sociálních službách

Regulace reklamy vakcín, nesoulad s právem EU

Image

21.5. 2015 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci regulace reklamy vakcín - nesoulad s právem EU

Slučování zdravotních pojišťoven

Image

21.5.2015 Interpelace na předsedu vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotku: ve věci slučování zdravotních pojišťoven v kompetenci vlády

Zavedení screeningu vrozené poruchy imunity novorozenců

Image

30.4. 2015 Interpelace na MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci zavedení screeningu vrozené poruchy imunity novorozenců

Interpelace ve věci memoranda o spolupráci mezi OKD, železárnami a samosprávami krajů

Image

12.3.2015 Interpelace na předsedu vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotku: ve věci memoranda o spolupráci mezi OKD, železárnami a samosprávami krajů

Zdravotní pojišťovny nebudou muset zatím zveřejňovat smlouvy

Image

Zdravotní pojišťovny nebudou zatím muset zveřejňovat individuální smlouvy s poskytovateli zdravotní péče. Sněmovna přijala senátní úpravu takzvané lázeňské novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, která tuto pasáž vypouští.

Ludvík Hovorka: Připravovaný ministerský návrh proti

Image

Senát minulý týden zamítl návrh na povinné zveřejňování dodatků smluv, který měl zprůhlednit vztahy mezi poskytovateli a pojišťovnami. Novou legislativu nepodpořil předseda výboru prof. Jan Žaloudík ani senátorka Alena Dernerová. Návrh zákona bude znovu posuzovat sněmovna...

Změny v rezortu zdravotnictví v roce 2015

Image

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček dnes na tiskové konferenci informoval také o chystaných změnách ve zdravotnictví v roce 2015, plnění programového prohlášení vlády a úsporách v resortu. Od 1. 1. 2015 budou zrušeny regulační poplatky ve zdravotnictví, tj. regulační poplatek 30 Kč za klinické vyšetření u lékaře a za recept v lékárně.

Senát odmítl povinnost zdravotních pojišťoven zveřejňovat smlouvy

Image

Senát odmítl lázeňskou novelou zavést povinnost pojišťoven zveřejňovat smlouvy s poskytovateli zdravotní péče. Označil to za nepřipravený přílepek. Návrh musí znovu posoudit Sněmovna.Pokud by poslanci chtěli prosadit svou verzi, museli by ji přijmout do konce roku a vsadit na to, že ji včas podepíše i prezident. Prezident Svazu léčebných lázní Eduard Bláha ČTK řekl, že odmítnutí zákona bude pro lázně nepříjemné, ale chápe ho.

Transparence škvírou aneb stačí nám peep show?

Image

Předseda zdravotního výboru Senátu prof. MUDr. Jan Žaloudík vysvětluje, proč nepodporuje návrh poslance Ludvíka Hovorky na povinné zveřejňování dodatků smluv. "Předkládá se nám věřit, že když si veřejně budeme moci přečíst v internetové změti individuálních smluvních ujednání, co nějaká zdravotní pojišťovna s nějakou ordinací v růžové zahradě uzavřela, že jsme zpřehlednili systém, že máme být spokojeni."

Ludvík Hovorka: Ministerský návrh nechrání proti korupci

Image

Senátní výbor tento týden zamítl návrh na povinné zveřejňování dodatků smluv. Tzv. Hovorkův návrh nepodpořil předseda výboru prof. Jan Žaloudík, ani senátorka Alena Dernerová. Zákon, který měl zprůhlednit vztahy mezi poskytovateli a pojišťovnami, tak od příštího roku zřejmě platit nebude. Rozhovor s poslancem Ludvíkem Hovorkou čtěte v článku…

Ministr chce zabránit problémům, jež reálně hrozí lázním

Image

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) chce zabránit, aby se lázně dostaly od ledna do problémů kvůli tomu, že nebude nový indikační seznam lázeňské péče. Senátní výbor pro zdravotnictví a sociální politiku jej totiž odmítl.

Má o smlouvách v regionech rozhodovat několik lidí na centrále VZP? (2)

Od nového roku plánuje vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny zásadní změnu v uzavírání smluv s poskytovateli zdravotní péče. Napříště už nemají o důležitých smlouvách rozhodovat regionální pobočky pojišťoven, ale ústředí VZP. (Podrobnosti viz článek VZP chystá centralizaci uzavírání smluv). Do jaké míry je podle vás šťastné řešení, že kompetence uzavírat či rozšiřovat stávající smlouvy se zdravotnickými zařízeními se až na výjimky mají přesunout z krajských poboček na ústředí VZP? Měl by být návrh s touto změnou předložen ke schválení správní radě VZP?

Má o smlouvách v regionech rozhodovat několik lidí na centrále VZP?

Zásadně nesouhlasím s názorem, že je velká roztříštěnost ve smluvní politice poboček VZP a v celém ambulantním sektoru. Uzavírat a rozšiřovat smlouvy musejí zásadně krajské pobočky, a to nejméně ze dvou důvodů...

Výbor podpořil rozpočet zdravotnictví s některými úpravami

Sněmovní zdravotnický výbor podpořil návrh rozpočtu ministerstva zdravotnictví pro příští rok s některými úpravami. Doporučil přidat peníze Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a na programy ochrany zdraví v celkovém objemu 57 milionů korun.

Poslanci schválili úhrady lázní

Pacienti po závažné operaci, úrazu nebo s vybranými chronickými onemocněními mají naději, že budou jezdit do lázní na účet zdravotní pojišťovny nejméně na čtyři týdny místo nynějších tří...

NKÚ zřejmě za pár let prověří hospodaření Nemocnice Na Homolce

Nejvyšší kontrolní úřad vyhověl jen z části podnětu poslanců z kontrolního výboru, kteří mu navrhovali, aby neprodleně zkontroloval hospodaření pražské Nemocnice Na Homolce i jejích dceřiných společností. NKÚ si přípraví kontrolní plán až ve střednědobém výhledu.

Potraviny pro zvláštní lékařské účely mají mít sníženou sazbu DPH

Rozpočtový výbor doporučil zařadit do nově vzniklé desetiprocentní sazby DPH i suroviny pro výrobu potravin pro lidi s celiakií a fenylketonurií. Do desetiprocentní sazby by měly být zařazeny potraviny pro zvláštní lékařské účely.

Nesrovnalosti v úhradách: objevil ministr Babiš Ameriku?

Debatu, která se objevila v médiích po zveřejnění informací, že ministerstvo financí (MF) analyzuje úhradová a produkční data týkající se poskytování akutní lůžkové péče v nemocnicích, sleduji se zájmem nejen odborným, ale i osobním. Nabízím čtenářům MT odpovědi na některé pochybnosti, které se dosud v rámci této mediální debaty objevily a týkaly se především toho, kdo a jakým způsobem může úhradová a produkční data nemocnic zpracovávat. Mnohem zajímavější by však měla být vlastní zjištění, která z prováděných analýz vzejdou.

Trnitá cesta k transparentnosti českého zdravotnictví - Je zdravotnictví černou dírou, v níž mizejí peníze?

Na konci září zamítli zákonodárci návrh poslance Ludvíka Hovorky, který měl zpřehlednit toky peněz ve zdravotnictví. Pojišťovny podle něj měly mít povinnost zasílat v předstihu návrhy „nadstandardních“ dohod se zdravotnickými zařízeními ke kontrole ministerstvu zdravotnictví...

Sněmovna zamítla návrh zveřejnit úhradové dodatky

Na konci září zamítli poslanci návrh Ludvíka Hovorky (KDU‑ČSL), který měl zpřehlednit toky peněz ve zdravotnictví. Pojišťovny podle něj měly povinnost zasílat v předstihu návrhy „nadstandardních“ dohod se zdravotnickými zařízeními ke kontrole ministerstvu zdravotnictví...

ANO viní Němečka, že nechce odkrýt toky peněz ve zdravotnictví

Hnutí ANO viní ČSSD a jejího ministra Svatopluka Němečka z toho, že odmítají odkrýt peněžní toky ve zdravotnictví. Poukazuje na to, že poslanci nejsilnější vládní strany hlasovali minulý pátek vesměs proti návrhu, který by zpřehlednil vztahy mezi pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními.

Poslanci zamítli návrh otevřít nadstandardní dodatky smluv

Poslanci v pátek zamítli návrh Ludvíka Hovorky (KDU-ČSL), který měl zpřehlednit toky peněz ve zdravotnictví. Pojišťovny by měly povinnost zasílat v předstihu návrhy „nadstandardních“ dohod se zdravotnickými zařízeními ke kontrole ministerstvu zdravotnictví. MZ by mělo povinnost všechny tyto dohody zveřejnit. Současný ministr Svatopluk Němeček i exministr Leoš Heger označili tento návrh za velmi nebezpečný...

Mořský koník je v pořádku, tvrdí ÚHOS

Výběrová řízení, která vyhlásila VZP na ozdravné pobyty Mořský koník, jsou v pořádku. Tvrdí to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jak k výsledku došel, však ÚHOS odmítá zveřejnit...

Sněmovna zřejmě jen odloží zavedení elektronických receptů

Sněmovna možná jen odloží zavedení povinnosti předepisovat recepty výhradně elektronicky, a to o tři roky. Úpravu vládní předlohy o léčivech, kterou navrhl zdravotnický výbor, podpořil při čtvrtečním druhém čtení ministr Němeček.

Poslanci ANO nepodpořili návrh na protikorupční opatření na Homolce

Členové kontrolního výboru nepodpořili návrh poslance Ludvíka Hovorky na důsledné vyšetření hospodaření Nemocnice Na Homolce v posledních letech. Bez podpory zůstala také výzva, aby do budoucna byla tato nemocnice pod lepším dohledem ministerstva zdravotnictví. Iniciativu blokovali sociální demokraté i poslanci za hnutí ANO...

Poslanci se obracejí na NKÚ kvůli tkáňovému a buněčnému centru

Sněmovní kontrolní výbor podává podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, aby prověřil, jak stát pořídil své majetkové účasti v Národním centru tkání a buněk v Brně a Centru buněčné terapie a diagnostiky v Ostravě.

Když berle, tak nejdražší. Pojišťovna nakupovala od Agelu

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna podle serveru aktuálně.cz nakupovala zbytečně draze. Vysoké ceny za zdravotnické pomůcky platila hlavně společnosti Martek Medical ze skupiny Agel. Při své hloubkové kontrole to zjistil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)

Výbor nechce rušit povinné elektronické recepty, jen je odložit

Sněmovní zdravotnický výbor navrhl odložit o tři roky povinnost předepisovat recepty výhradně elektronicky. Chce upravit tímto směrem vládní novelu zákona o léčivech, která by povinnost zrušila zcela.

Poslanci se obracejí na NKÚ kvůli kontrole Nemocnice Na Homolce

Poslanci ze sněmovního kontrolního výboru se rozhodli podat podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, aby do svého plánu kontrol zařadil prověrku hospodaření pražské Nemocnice Na Homolce a jejích dceřiných společností.

Léky zdražují od roku 2008

Stát a zákonodárci selhali několikrát úmyslně! České zdravotnictví je bohatý švédský stůl, především pro farmaceutické firmy. V řadě případů je vyvádění peněz ze zdravotnictví systémově organizováno. Z vyvedených peněz jsou pravděpodobně financovány největší politické strany, proto není vůle korupci účinně potírat, míní ve svém komentáři pro Medical Tribune Ludvík Hovorka, bývalý poslanec sněmovny a člen výboru pro zdravotnictví.

Systémové tunelování Nemocnice Na Homolce: audit by měl jít dále do minulosti

Poslanec Ludvík Hovorka se o korupci v Nemocnici Na Homolce zajímal od samého počátku a jako jeden z prvních poukazoval před čtyřmi lety v médiích na konkrétní podezřelé případy. V následujícím textu analyzuje celý spletitý problém vztahů mezi firmami a zástupci nemocnice, který zřejmě prorůstal až do nejvyšších pater politiky...

Lidé asi nebudou platit regulační poplatky u lékařů a v lékárnách

Příslušná vládní novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přečkala v čtvrtečním úvodním kole sněmovního projednávání návrh opozičních TOP 09 a Starostů na zamítnutí. Míří k posouzení zdravotnickému výboru.

K dotaci vedl falešný podpis pod posudkem

Jeden z projektů výzkumu tkáňových buněk Centra buněčné terapie a diagnostiky (CBTD), které bylo v roce 2013 přejmenované na 4MEDi - Centrum buněčné terapie a diagnostiky a. s., bude šetřit policie. Existuje podezření, že veřejné dotace získala firma na základě zfalšovaného podpisu. Redakci MT to sdělila ing. Lucy Vojtová z Vysokého učení technického v Brně. Podle Lucy Vojtové je její podpis na oponentském posudku falešný...


Strana:  « předchozí  1 2 3   další »